SanPietro2017 – 12

4 risposte a “SanPietro2017 – 12”

  1. او با بیان این‌که طرز تفکر افراد به دو دسته ثابت و منعطف تقسیم می‌شود، برای مخاطبین خود توضیح می‌دهد که در دنیای امروز، چرا و چگونه یک فرد با طرز تفکری منعطف بسیار آسان‌تر به اهداف مورد نظر و موفقیت در جنبه‌های مختلف زندگی خود دست می‌یابد.

  2. شاید نام روش مونته سوری را شنیده باشید. روش مونته سوری که یک پزشک ایتالیایی به نام ماریا مونته سوری آن را طراحی و ارائه کرده است، یک رویکرد کودک‌محور در آموزش است که بر یادگیری عملی، استقلال و احترام به رشد روانی طبیعی کودک تاکید دارد.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.